Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantserhaak

Bronzen pantserhaak, verguld ?
Plek van de vondst