Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantserscharnier

Fragment bronzen pantserscharnier met deel lorica en 9 losse fragmenten lorica.
Plek van de vondst