Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pijlpunt

Pijlpunt met piramidale vorm.
Plek van de vondst