Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pijlpunt

IJzeren pijlpunt
Plek van de vondst