Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pijlpunt

Pijlpunt met 3 vinnen
Plek van de vondst