Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Profaan

Tinnen pelgrimsinsigne met buste van een man met randschrift AVE MARIA GRA..?
Plek van de vondst