Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen beslagplaatje, rechthoekig met 4 koperen klinknageltjes
Plek van de vondst