Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Beslagplaatje van bronsblik met een vierkant pinnetje
Plek van de vondst