Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen beslag, rond van gedreven bronsblik met een iets naar achteren gebogen rand. Pinnetje aan achterzijde
Plek van de vondst