Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen gordelbeslag met florale motieven met 2 pinnetjes aan de achterzijde
Plek van de vondst