Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

2 fragmenten van een rechthoekig riembeslag
Plek van de vondst