Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riemhanger

Een riemhanger van een soldetengordel. Deze werden gedragen in de derde eeuw.

Plek van de vondst