Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ring

Bronzen ring en enkele fragmenten ijzeren ketting
Plek van de vondst