Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ring

2 bronzen ringetjes
Plek van de vondst