Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ring

Kleine bronzen ring
Plek van de vondst