Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ring

Bronzen ringetje
Plek van de vondst