Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Roodbakkend Geglazuurd:kom/(voet)schaal

Roodbakkende steelkom met schenklip. Binnenzijde geglazuurd, driepoot.
Plek van de vondst