Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Sarcofaag

Helft van rode zandstenen sarcofaagdeksel, met decoratie. Hoort bij OK0091.
Plek van de vondst