Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Scharnier(cilinder)

1 bronzen bakje met tekst R + handje, 1 bronzen bakje zonder merkteken, 1 deel van een scharanier en een zegelloodje met kenmerk
Plek van de vondst