Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Schietlood

Schietlood. 48 gram
Plek van de vondst