Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Scramasax

IJzeren zwaard, scramasax eensnijdend, punt afgebroken
Plek van de vondst