Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Semis

Semis Julisch/Claudisch, 27 BC - 68 AD
Plek van de vondst