Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Sestertius

Munt. Sestertius van Nero, geslagen in 63-65 AD. 25,530 gram. Deels gesmolten.
Plek van de vondst