Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Siegburgs

Jacobakan oranje gevlamd, Siegburg steengoed
Plek van de vondst