Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Sieraad

Bronzen sierknop
Plek van de vondst