Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Sleutel (onderdeel)

Bijna complete bronzen ring-hefsleutel, deel ring ontbreekt
Plek van de vondst