Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Slibversierd

Roodbakkend bord, binnenzijde geglazuurd, met slibversiering in de vorm van kraaienpootjes, en jaartal 1724. Standvlak.
Plek van de vondst