Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Slijpsteen/wetsteen

Slijpsteen
Plek van de vondst