Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Slot (onderdeel)

Fragment bronzen grendel van een hefslot
Plek van de vondst