Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Slot (onderdeel)

Bronzen slotnagel met platte kop
Plek van de vondst