Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Slot (onderdeel)

Bronzen onderdeel van slotplaat
Plek van de vondst