Periode:

Spijker/(klink)nagel

Nagel 0,5 cm dik. 24,5 cm lang. Met ronde kop.
Plek van de vondst