Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

6 ijzeren nagels
Plek van de vondst