Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

20 ijzeren nagels of delen daarvan
Plek van de vondst