Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

3 ijzeren nagels waarvan 1 dubbelgevouwen
Plek van de vondst