Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

Bronzen siernagel met platte, ronde kop en pin aan achterzijde
Plek van de vondst