Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

Bronzen siernagel, rond en enigzins bol met pin aan achterzijde
Plek van de vondst