Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

Bronzen nagel met platte kop, incompleet
Plek van de vondst