Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

3 bronzen nagels met bolle kop waarvan er 2 zijn samengesmolten
Plek van de vondst