Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

Bronzen nagel met brede en bolle kop. Platte pin aan achterzijde
Plek van de vondst