Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

Bronzen nageltje met bolle kop
Plek van de vondst