Periode:

Spijker/(klink)nagel

Nagel met kop. lengte 13 cm, kopdoorsnede 2 cm.
Plek van de vondst