Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Splitpen

Bronzen splitpen
Plek van de vondst