Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Steelpan

Romeinse bronzen steelpan
Plek van de vondst