Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Strip

Bronzen stripje, gebogen met 2 gaatjes
Plek van de vondst