Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Tabula

Houten schrijftafeltje, waarop nog vage resten van letters te zien zijn die door de waslaag heen in het hout zijn gekrast.

Plek van de vondst