Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Tentharing

Houten tentharing
Plek van de vondst