Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Terra Sigillata

Bodemfragment terra sigillata met deel van grafitto aan de onderzijde: ]NIK???[
Plek van de vondst