Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Terra Sigillata

Twee TS-scherven van verschillende borden met dezelfde grafitto: III
Plek van de vondst