Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Umbo/schildknop

3 fragmenten van een ijzeren umbo
Plek van de vondst